27.5.14

Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
Σουδίας Γιάννης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου